Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren Comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
78.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERCO - ISPIF S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 83314/13.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70090
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren Comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Locatiile stabilite in caietul de sarcini: com. Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud Cluj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356000-8 - Servicii tehnice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
78, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11189/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 41 Denumirea: Contract de servicii harta de risc la alun. de teren Cojocna, Feleac, Petresti de Jos, Recea Cristur
V.1) Data atribuirii contractului 9/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERCO - ISPIF S.R.L.
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 35-37, sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021/ 3321003; 3323692, Email: [email protected], Fax: 021/ 3321003
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 168000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia se va preda in trei exemplare (pentru fiecare comuna in parte) pe suport clasic tiparit si pe suport magnetic (CD, DVD) (GIS) si va contine: Piese scrise: - Memoriu de specialitate; Prescriptii pentru utilizarea terenurilor;Piese desenate: - Plansa teritoriala sc. 1:25.000; Planse pe localitati cu intravilanele conform PUG sc. 1:5.000;Documentatia de atribuire, formularele si modelul de contract se pot descarca in mod gratuit de pe www.e-licitatie.ro, documentatie atasata prezentului anunt de participare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, NR.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-5003360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer