Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii tipografice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
115.468 EUR

Castigatorul Licitatiei: CONPHYS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80522/28.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: Kogalniceanu nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Aprovizionare, Tel.0264-405339, In atentia: Diana Andrea, Email: [email protected], Fax: 0264-450675, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii tipografice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Str. Hasdeu Nr. 45-51, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii tipografice: tipar coperti; faltuit, adunat, dublu brosat, cusut manual, finisat; tipar offset detaliate conform Caietului de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
115, 467.7EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret lot
55%
Descriere:
2.
raportul cost-eficienta
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L-2-SP/25.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10179 Denumirea: Servicii tipografice
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONPHYS S.R.L.
Adresa postala: Str. Strandului, nr. 52, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240015, Romania, Tel.0250733323, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 0250731522, Adresa internet (URL): www.conphys.ro
S.C. STANDARD IMP.-EXP. S.R.L.
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 98/20, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 40000, Romania, Tel.0264/265922, Fax: 0264/265922
QUAL DESIGN S.R.L.
Adresa postala: Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel.0264/450 006, Email: [email protected], Fax: 0264/591 672, Adresa internet (URL): www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115467.70 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 487, 608.55 Moneda: RON
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0210310464, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Dorobantilor nr.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Tel.0264-504300, Email: [email protected], Fax: 0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic
Adresa postala: Str.I.I.C.Bratianu nr.14, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Tel.0264-405300 int 5450, Fax: 0264-450675
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.10.2009 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer