Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transport pacienti dializati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
386.640 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UMAN SERV SRL-VALCEA
Anunt de atribuire numarul 134297/21.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127778
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Mun.Rm. Valcea Str. Calea lui Traiannr.201, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240 277, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 25074001/318, In atentia: Oprea Angela, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): http: //www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii transport pacienti dializati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii transport pacienti dializati de la domiciliul acestora la statia de Hemodializa a Spitalul Judetean de Urgenta Valceasi inapoi la domiciluil acestora- Ttransportul pacientilor dializati se va efectuape razaJud. Valcea conform traseelordatelor si orelor specificate in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85143000-3 - Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
386, 640RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8508
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S226-366899din24.11.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104247din31.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8586 Denumirea: Transport pcienti dializati
V.1) Data atribuirii contractului 02.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UMAN SERV SRL-VALCEA
Adresa postala: Str. Ionel Geanta nr.12, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 1000, Romania, Tel. +40 250738435, Fax: +40 250/738435
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 386640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 386640.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2012 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer