Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii Up-date, mentenanta si suport pentru software-ul CHIRplus_BC de planning retele radio-TV si includerea in acesta a hartilor digitale actualizate cu rezolutiile necesare proiectarii retelelor de televiziune digitala terestra


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
360.416 EUR

Castigatorul Licitatiei: ROMKATEL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139124/13.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel. +40 3073029, Email: [email protected], Fax: +40 3073066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii Up-date, mentenanta si suport pentru software-ul CHIRplus_BC de planning retele radio-TV si includerea in acesta a hartilor digitale actualizate cu rezolutiile necesare proiectarii retelelor de televiziune digitala terestra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile care fac obiectul contractului sunt: update la software-ul CHIRpls_Bc, training, ugrade, mentenanta, asistenta hotline, harti digitale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72262000-9 - Servicii de dezvoltare software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
360, 416EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301/6071 Denumirea: Servicii Up-date, mentenanta si suport pentru software-ul CHIRplus_BC de planning retele radio-TV si
V.1) Data atribuirii contractului 31.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMKATEL S.R.L.
Adresa postala: STR Dristor nr5, Bl A20, Sc2, Ap16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031531, Romania, Tel. 3227440, Email: [email protected], [email protected], Fax: 3204408, Adresa internet (URL): www.romkatel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 361206.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360416.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 600, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer