Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
487.500 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMIND T&G S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144497/16.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140031
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Baican, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In laboratoarelede incercari autorizate ale prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
487, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 350 Denumirea: Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului el
V.1) Data atribuirii contractului 14.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMIND T&G S.R.L.
Adresa postala: Bd. Biruintei nr. 162, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Tel. (021) 352.87.41; 352.87.42, Email: [email protected];[email protected], Fax: (021) 352.87.44, Adresa internet (URL): www.romind.ro
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Energeticienilor nr.8, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032092, Romania, Tel. 3464741, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 3465310
NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala: 22 DECEMBRIE 1989, NR.150, CORP C30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540124, Romania, Tel. 0265/217002, 0265/212958, 0265/210532, Email: [email protected], Fax: 0265/216102, Adresa internet (URL): www.nakita.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 575850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 487500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: b.dul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083700, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer