Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii veterinare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.263.865 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HELMI-VET S.R.L. VOLOVAT
Anunt de atribuire numarul 137996/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Bogdan Caba, Tel. +40 230522848/ +40 230214894, In atentia: Compartiment achizitii- investitii, Email: [email protected], Fax: +40 230520216/ +40 230214894
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Pe raza C.S.V.A. Salcea, Radaseni, Volovat si Balcauti, Judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului si de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor legale de inregistrare sau de greseli de inregistrare, cu privire la animalele din speciile bovine, ovine, caprine, suine si ecvine
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 263, 865RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4542/ 18.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6304 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII VETERINARE 2013- 2016, lot nr. 3 C.S.V.A. VOLOVAT
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HELMI-VET S.R.L. VOLOVAT
Adresa postala: LOCALITATEA VOLOVAT, JUDET SUCEAVA, Localitatea: VOLOVAT, Cod postal: 727615, Romania, Tel. 0230419763
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 407435.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 407435.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6664 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII VETERINARE 2013-2016, lot nr. 4, C.S.V.A. SALCEA
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DOCTOR OZ S.R.L. SUCEAVA
Adresa postala: LOCALITATEA SUCEAVA, JUDET SUCEAVA, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720300, Romania, Tel. 0743113466
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 391046.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 391046.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6300 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII VETERINARE 2013-2016, lot nr. 1, C.S.V.A. BALCAUTI
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPINU I SANDUCU- CABINET MEDICAL VETERINAR
Adresa postala: LOCALITATEA BALCAUTI, JUDET SUCEAVA, Localitatea: BALCAUTI, Cod postal: 727025, Romania, Tel. 0742788080
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 196645.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196645.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6302 Denumirea: ACORD CADRU SERVICII VETERINARE 2013-2016, lot nr. 2, C.S.V.A. RADASENI
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CODRIN PRODCOM S.R.L.
Adresa postala: LOCALITATEA FALTICENI, JUDET SUCEAVA, Localitatea: fALTICENI, Cod postal: 725200, Romania, Tel. 0230544784
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 268729.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 268729.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Punctajele acordate pentru evaluarea ofertei tehnice sunt urmatoarele: Evaluarea ofertei tehnice privind distanta de la locul de domiciliul stabil/ flotant trecut in copia dupa actele de identitate ale medicului veterinar de libera practica responsabil cu executia contractului ( copie depusa in cadrul Documentelor de Calificare ) si pana la centrul administrativ al localitatii pe raza caruia isi are sediul C.S.V.-ul pentru care se depune oferta.Punctele se vor acorda in felul urmator: ? 0 - 10 kilometri inclusiv- 100 puncte? 11 - 25 kilometri inclusiv- 75 puncte? > 25 kilometri- 50 puncteEvaluarea ofertei tehnice privind distanta in kilometri pe sosea de la locul unde isi are adresa sediul unitatii medicale- veterinare in care isi desfasoara activitatea operatorul economic inregistrata in registrul unic al Colegiul Medicilor Veterinari si pana la centrul administrativ al localitatii pe raza caruia isi are sediul C.S.V.- ul pentru care se depune oferta. Daca este cazul, la evaluare se va lua in considerare adresa sediului secundar al unitatii medicale- veterinare daca acesta este mai apropiat de centrul administrativ al C.S.V.- ului pentru care se depune oferta, dar numai cu conditia ca acesta sa fie consemnat in certificatul de inregistrare in Registrul Unic a unitatii medical- veterinare si in adeverinta eliberata de Colegiul medicilor veterinari documente depuse in cadrul documentelor de calificare conform cerintelor articolului 24.Punctele se vor acorda in felul urmator: ? 0 - 10 kilometri inclusiv- 100 puncte? 11 - 25 kilometri inclusiv- 75 puncte? > 25 kilometri- 50 puncteEvaluarea ofertei tehnice privind numarul de specialisti implicati in realizarea activitatilor, cu asigurarea si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activitatilorPunctele se vor acorda in felul urmator: ? Oferta care va asigura cel mai mare numar de specialisti peste cerintele articolului 23, litera C, punctul 4- 100 puncte? pentru un numar mai mic de specialisti punctajul se acorda procentual astfel: Punctaj X = Nr. specialisti/ Nr. maxim de specialisti x 100 = X puncteTotal pondere oferta tehnica in punctajul final= 70%
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Bucuresti
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic DSVSA Suceava
Adresa postala: strada Scurta, nr.2, Localitatea, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Tel. +40 230522848, Fax: +40 230520216
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer