Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii veterinare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
779.177 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SANUS- VET S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142848/18.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr. 2, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Bogdan Caba, Tel. +40 230522848/ +40 230214894, In atentia: Compartiment achizitii, investitii, patrimoniu si administrativ, Email: [email protected], Fax: +40 230520216/ +40 230214894
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: C.S.V.A. Bogdanesti si C.S.V.A. Slatina, Judet Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si actiunilor de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, destinate exploatatiilor nonprofesionale, efectuate de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
779, 177RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14983/ 22.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16146 Denumirea: Servicii veterinare C.S.V.A. Bogdanesti
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SANUS- VET S.R.L.
Adresa postala: STRADA OANCEA, NR. 32, BL. D3A, ET 7, AP 24, JUDET IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: -, Romania, Tel. 0749812635, Email: -, Fax: -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 314845.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 314845.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 16144 Denumirea: Servicii veterinare C.S.V.A. Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BUS VET S.R.L
Adresa postala: NR. 38, COMUNA CORNU LUNCII, JUDET SUCEAVA, Localitatea: SASCA MARE, Cod postal: -, Romania, Tel. 0745405411, Email: -, Fax: -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 464332.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 464332.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Bucuresti
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic si Resurse Umane a DSVSA Suceava
Adresa postala: Strada Scurta, nr.2, Localitatea Suceava, Judetul Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720223, Romania, Tel. +40 230522848, Fax: +40 230520216
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer