Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de asigurare a continuitatii comunicatiilor de telefonie speciala si de date pentru Biroul Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie, prin reteaua operatorului public Telemobil SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.625 RON

Castigatorul Licitatiei: TELEMOBIL SA
Anunt de atribuire numarul 20376/03.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0328 BUCURESTI
Adresa postala: BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.323A, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN MANU, Tel.20 22 350, 20 22 353, Email: [email protected], Fax: 313 17 81, Adresa internet (URL): www.stsnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de asigurare a continuitatii comunicatiilor de telefonie speciala si de date pentru Biroul Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie, prin reteaua operatorului public Telemobil SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Locatii STS - UM0328 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1 Serviciu de asigurare a continuitatii comunicatiilor de telefonie speciala si de date pentru Biroul Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie, prin reteaua operatorului public Telemobil SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 625RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 45732 Denumirea: Serviciu de asigurare a continuitatii comunicatiilor de telefonie speciala pt BEC-operator Telemobil
V.1) Data atribuirii contractului 11/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TELEMOBIL SA
Adresa postala: Calea Balotesti, nr.2B Bis, jud. Ilfov, Localitatea: Balotesti, Cod postal: 077015, Romania, Tel.4023333, Fax: 4023200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2625.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2625.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr.6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STS- UM 0328 BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 323A, sector 6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel.2022350, Fax: 3131781
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2008 19:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer