Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.294.118 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FIN CONTROL CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 56762/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43210
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: CORALIA FILIP, Tel.318.03.36, Email: [email protected], Fax: 318.03.36, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: spatii comerciale din sector 3
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71324000-5 - Servicii de estimare (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 294, 117.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5622 Denumirea: Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente
V.1) Data atribuirii contractului 9/19/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FIN CONTROL CONSULTING SRL
Adresa postala: STR.DRISTORULUI NR.112, BL.13, AP.45, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031543, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30294117.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Tarifele convenite pentru indeplinirea acordului cadru care cuprind cheltuielile legate de elaborarea cadastrului si a rapoartelor de evaluare, platibile prestatorului de catre achizitor sunt: - 0, 25 lei/mp fara TVA pentru evaluarea terenului, inclusiv cadastru;
- 6, 25 lei/mp fara TVA pentru evaluarea spatiului fara investitii deductibile, inclusiv cadastru;
- 1, 00 lei/mp fara TVA pentru pentru evaluarea spatiului cu investitii deductibile, inclusiv cadastru;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3159180, Fax: 3158246
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SECTOR 3 - DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
Adresa postala: STR. PARFUMULUI NR. 2-4, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030842, Romania, Tel.3180336, Fax: 3180336
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2008 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer