Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de telefonie si comunicatii intre birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale de circumscriptie,pe de o parte,si intre birourile electorale de circumscriptie organizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor si bir


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.168 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.
Anunt de atribuire numarul 34538/20.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE-U.M. 0820 BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 323A, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: O.P.84, C.P.10, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN GAVRILA, Tel.2022810, Email: [email protected], Fax: 3152861
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de telefonie si comunicatii intre birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale de circumscriptie, pe de o parte, si intre birourile electorale de circumscriptie organizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor si birourile electorale de circumscriptie judeteana, respectiv intre birourile electorale de circumscriptie ale sectoarelor mun.Bucuresti si Biroul Electoral de Circumscriptie al Mun. Bucuresti, pe de alta parte prin reteaua operatorului Cosmote
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Reteaua Cosmote
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura continuitatea serviciilor de telecomunicatii speciale proprii prin intermediul serviciilor de telefonie si comunicatii de date oferite de operatorii publici de telefonie mobila, inclusiv in zonele in care autoritatile locale nu pot asigura mijloace de comunicatii din surse proprii, conform H.G. 266/2008.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64212000-5 - Servicii de telefonie mobila (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 168RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 151571 Denumirea: Serviciu de telefonie si comunicatii de date pentru alegerile autoritatilor publice locale din 2008
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 4-8, CLADIREA AMERICA HOUSE, ARIPA DE VEST, ET.5 SI 6, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011141, Romania, Tel.4041234, Fax: 3116877, Adresa internet (URL): www.cosmote.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58168.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58168.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2008 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer