Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de transport sare industriala vrac-3377t


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
360.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MATOS INSTAL CONS SRL
Anunt de atribuire numarul 141391/06.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134407
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244529312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de transport sare industriala vrac-3377t
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Salina Slanic- CentralaElectro Termica din com Brazi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transport sare vrac de la Salina Slanic str. Cuza Voda, nr.23, judet Prahova la sediul achizitorului din comuna Brazi, str. Trandafirilor, nr. 89, judet Prahova, in mijloace de transport auto care sa permita incarcarea pe la partea superioara, cu mijloace mecanizate, iar descarcare se va facemecanizat din mijloacele auto direct pe unadin cele doua rampe de descarcare ale sectiei chimice din Brazi, cu escavatorul asigurat de transportator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
360, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PSL 2012-183
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2013-010 Denumirea: Transport si descarcare sare pe ruta Slanic Prahova - Brazi
V.1) Data atribuirii contractului 14.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MATOS INSTAL CONS SRL
Adresa postala: STR. ALEEA MURES, NR.1, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 107071, Romania, Tel. 0244513517, Email: [email protected], Fax: 0244513517
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 360000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Criterii de preselectie-1val.ctr.max=100pct Pn= (val.contracten/val. contracte maxim)x100.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, [email protected] data limita de transmitere a raspunsului la clarifcari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectiunea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2.Termen raspuns 3 zile
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Prahova
Adresa postala: STR. GHEORGHE LAZAR, NR. 6, JUD. PRAHOVA, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244542408, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. EMILE ZOLA, NR. 4, JUD. PRAHOVA, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Tel. +40 244522445, Email: [email protected], Fax: +40 244522445
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.89, jud.Prahova, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244520312, Fax: +40 244597767
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2013 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer