Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu suplimentar la Contractul de servicii nr. 10658/25.05.2010 (COLTERM nr. 02/342/24.06.2010) cu obiectul « Servicii de internet si transport de date » prestator SC UPC ROMANIA SRL Bucuresti , care consta in extinderea capacitatii in Punctele Term


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.974 RON

Castigatorul Licitatiei: UPC Romania S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138203/10.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA IVAN, Tel. +40 0256308350, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0256430631
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciu suplimentar la Contractul deserviciinr. 10658/25.05.2010 (COLTERM nr. 02/342/24.06.2010) cu obiectul « Servicii de internet si transport de date » prestator SC UPC ROMANIA SRL Bucuresti , care consta in extinderea capacitatii in Punctele Termice si integrarea telefoniei din Punctele Termice in reteaua de comunicatii a SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: la prestator
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu suplimentar, de extindere a capacitatii in Punctele Termice si integrarea telefoniei din Punctele Termice in reteaua de comunicatii a SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara , care consta in : -Crestere latime de banda in toate Punctele Termice- Schimbarea echipamentului de telefonieCisco Voce Fixa cu un echipament dedicat cerintelor achizitorului- Update soft in toate locatiile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72700000-7 - Servicii de retele informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 974.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6802 Denumirea: Serviciu suplimentar la Contractul deserviciinr. 10658/25.05.2010 (COLTERM nr. 02/342/24.06.2010
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UPC Romania S.R.L.
Adresa postala: Sos. Nordului, nr. 62D, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014104, Romania, Tel. +40 0311018100, Email: [email protected], Fax: +40 0311018101, Adresa internet (URL): www.upcbusiness.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10628.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10097.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul de servicii nr. 10658/25.05.2010(Colterm nr.02/342/24.06.2010)prestator SC UPC ROMANIA SRL Bucuresti a rezultat ca urmare a centralizarii contractelor de prestarii servicii nr.8965/16.02.2006 (02/79/2006) pentru activitatea de Distributie si nr.02/531/13.06.2004 pentru activitatea de Productie, incheiate cu prestatorul SC UPC ROMANIA SRL Bucuresti , atribuite conform OUG nr.60/2001 actualizata. Centralizarea contractelor a fost determinata de unificareaactivitatilor de distributie si productie in cadrul SC COLTERM SA Timisoara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TIMIS
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 305300, Romania, Tel. +40 256498044, Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovicinr 4, cod postal telefon nr. 0256/434614; 435726, fax nr. 0256/431616, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, ,Romania, Tel. +40 256308430, Fax: +40 256430631
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer