Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «SERVICIU TRANSPORT SPECIALE»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
333.324 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.LINCOLN VALTER TRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147771/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142504
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Pentru ? Sucursala Electrocentrale Isalnita str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela ZOICAN, Tel. +40 351803473, In atentia: DIRECTIEI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 351803423, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
«SERVICIU TRANSPORT SPECIALE»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de transport prin curse speciale regulate ale personalului de zi din Craiova la SE Isalnita pentru un numar de 348 de persoane lunar. Se va depune ofertapentru unul sau mai multe loturi, cu obligatia ofertarii intregului lot.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
333, 324RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
151/ECI si 152/ECI
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 151/ECI Denumirea: «SERVICIUTRANSPORT SPECIALE» - LOTURILE 1, 2, 4 si 5
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.LINCOLN VALTER TRANS S.R.L.
Adresa postala: com Dabuleni, Localitatea: Dabuleni, Cod postal: 200225, Romania, Tel. +40 728310850, Email: [email protected], Fax: +40 351405025, Adresa internet (URL): www.valtertrans.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 367428.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 273600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 5
Contract nr: 152/ECI Denumirea: «SERVICIUTRANSPORT SPECIALE» - LOTUL 3
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OVANELA COM SRL
Adresa postala: str. Penes Curcanul, nr. 2, bl. A4, ap. 5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200671, Romania, Tel. +40 745204547, Email: [email protected], Fax: +40 351407482
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71820.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59724.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita ?Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803473, Fax: +40 351803423
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer