Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de asistenta tehnica/suport tehnic pentru sistemul informatic net.ERP - sistemul integrat de gestiune CNCIR si pentru sistemul de Evidenta tehnica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.680 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NET VISION SOFT SRL
Anunt de atribuire numarul 137847/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.
Adresa postala: Str. Promoroaca, Nr. 9-11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014013, Romania, Punct(e) de contact: MARTHA CRISTINA CHIRVASE, Tel. +40 213167921, Email: [email protected], Fax: +40 214119870, Adresa internet (URL): www.cncir.eu
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
CNCIR SA este societate comerciala pe actiuni de interes strategic national cu actionar unic statul roman, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei.
Activitate (activitati)
Altele: Realizarea de testari si analize tehnice (cod CAEN 7120 ? ed. Rev. 2/2008) in scopul efectuarii de verificari tehnice in vederea autorizarii functionarii si de verificari tehnice in utilizare.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de asistenta tehnica/suport tehnic pentru sistemul informatic net.ERP - sistemul integrat de gestiune CNCIR si pentru sistemul de Evidenta tehnica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: SEDIUL CNCIR BUCURESTI
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de asistenta tehnica/suport tehnic pentru sistemul informatic net.ERP - sistemul integrat de gestiune CNCIR si pentru sistemul de Evidenta tehnica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72253200-5 - Servicii de asistenta pentru sisteme (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23151 Denumirea: Serviciul de asistenta tehnica/suport tehnic pentru sistemul informatic net.ERP - sistemul integrat
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NET VISION SOFT SRL
Adresa postala: Str. Ileana Cosanzeana, nr. 9, bloc P2, scara 5, ap. 143, sector 5, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 51786, Romania, Tel. 0344801638, Fax: 0344802215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 88800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 13:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer