Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de mentenanta si dezvoltarea aplicatiei informatice pentru impozite si taxe locale persoane fizice si juridice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
452.460 RON

Castigatorul Licitatiei: Advanced Technology Systems S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144245/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Adresa postala: BD MIHAI EMINESCU, NR 2B, COD POSTAL 300030, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Bodo, Tel. +40 256408100, Email: [email protected], Fax: +40 256408191, Adresa internet (URL): www.dfmt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de mentenanta si dezvoltarea aplicatiei informatice pentru impozite si taxe locale persoane fizice si juridice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de mentenanta si dezvoltarea aplicatiei informatice pentru impozite si taxe locale persoane fizice si juridice care cuprinde urmatoarele activitati: functionarea tuturor componentelor aplicatiei informatice asa cum sunt precizate la punctul 2 din caietul de sarcini; remedierea oricaror disfunctionalitati aparute pe parcursul functionarii intr-un interval de 48 de ore de la comunicare; implementarea modificarilor legislative in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile pana la intrarea in vigoare a acestora. Dezvoltarea aplicatiei informatice poate fi efectuata confom caietului de sarcini punctul 1 lit. B
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
452, 459.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Serv. de mentenanta si dezv. aplicatie informatica pt. impozite si taxe locale PF-PJ
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Advanced Technology Systems S.R.L.
Adresa postala: Str. Tineretului, Nr. 1, Et P+1, Mun. Tragoviste, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130016, Romania, Tel. +40 245620620, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 245211727, Adresa internet (URL): http: //ats.com.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 459959.67 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 452459.67 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 15
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pretul contractului cuprinde: abonament lunar de intretinere aplicatie informatica pentru impozite si taxe locale persoane fizice si juridice(punctul 1 lit. A din caietul de sarcini), conform procesului verbal de negociere 14.500 lei/luna(fara TVA), iar pentru dezvoltare se va aplica punctul 1 lit. B din caietul de sarcini in limita maxima de 234.959, 67 lei(fara TVA. Dezvoltarea aplicatiei informatice va include modul de venituri nefiscale(concesiuni)si modul de depunere declaratii on-line.Autoritatea contractanta va incheia un contract de servicii pana in 31.12.2014 cu posibilitate de prelungire conform HG 925/2006 art. 6 alin 3
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256494650, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Adresa postala: B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408100, Email: [email protected], Fax: +40 256408100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer