Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
857.219 RON

Castigatorul Licitatiei: OK GUARD SRL
Anunt de atribuire numarul 147075/16.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142801
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala, Tel. +40 0256308337/+40 256308338, In atentia: Birou Achizitii Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 0256430631, Adresa internet (URL): www.colterm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiectivele din cadrul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara si monitorizarea sistemelor de alarma impotriva efractiei de la casieriile unitatii din str.Musicescu nr.1 si str.Oituz nr.3, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr.17814/12.09.2013
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
857, 218.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02/839 Denumirea: Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC COLTERM SA Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OK GUARD SRL
Adresa postala: Str. Avrig, nr. 56, bl. O16, sc. A, et. 4, ap.16, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021577, Romania, Tel. +40 2103135, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 857218.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Evaluarea ofertelor consta in compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si stabilirea clasamentului in ordinea crescatoare a preturilor.Preturile care se compara sunt preturile totale ofertate , exclusiv TVA.Oferta castigatoare va fi oferta admisibila cu cel mai mic pret total ofertat , luand in considerare si rezultatul obtinut in procesul repetitiv de ofertare derulat in cadrul etapei de licitatie electronica (LE).-Modalitatea de departajare a eventualelor oferte admisibile cu preturi egale clasate pe primul loc al clasamentului la sfarsitul LE: daca oferteleclasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta (AC) va solicita reofertarea pretului in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire(D.A) incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)?Ofertantul poate modifica sau retrage oferta pana la data limita de depunere a ofertei, fara pierdereasumei constituita drept garantie participare;Ofertele depuse la alta adresa/ depuse dupa data /ora limita de depunere sunt declarate intarziate si vor fi respinse.-Mod de comunicare: -fax(+40 256430631-Directia Comerciala)sau posta; -prin sistemul Informatic SEAP, pt.clarificari sau eventuale modificari in legatura cu D.A
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TIMIS
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr. 2, ,Localitatea: Timisoara, Cod postal: 305300, Romania, Tel. +40 256498044, Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic -SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovici nr 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel. +40 256308420, Fax: +40 256431616, Adresa internet (URL): WWW.COLTERM.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer