Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de paza si protectie a obiectivelor ST Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
934.254 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MIKE SECURITY S.R.L
Anunt de atribuire numarul 67978/26.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58404
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Piata Romanilor, nr.11, Sucursala de Transport Timisoara, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Carju, Tel.0256 294550, Email: [email protected], Fax: 0256 219963
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de paza si protectie a obiectivelor ST Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: La obiectivele din judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara (adresele exacte sint indicate in caietul de sarcini
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciului de paza si protectie a obiectivelor apartinind TRANSELECTRICA - Sucursala de Transport Timisoara, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
934, 254RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Serviciul de paza si protectie a obiectivelor ST Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 3/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIKE SECURITY S.R.L
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 11, Sc.1, Ap. 4, Localitatea: Resita, Cod postal: -, Romania, Tel.0255-228662, Fax: 0255-228662
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1051200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 934254.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: P-ta Tepes Voda, nr.2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256-498054, Fax: 0256-498054
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Timisoara, Oficiul Juridic
Adresa postala: Piata Romanilor, nr.11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300100, Romania, Tel.0256 294550, Fax: 0256 219963
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2009 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer