Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICIUL DE POMPARE AGENT TERMIC SUB FORMA DE APA CALDA SI APA DE ADAOS IN RETELELE DE TRANSPORT ZONA NORD SI ZONA NOUA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
36.236.880 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.BEPCO S.R.L
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141482/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C.TETKRON S.R.L
Adresa postala: str.Neptun 19 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500352, Romania, Punct(e) de contact: Irina Bunescu, Tel. +40 760535776, Email: [email protected], Fax: +40 268445247
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICIUL DE POMPARE AGENT TERMIC SUB FORMA DE APA CALDA SI APA DE ADAOS IN RETELELE DE TRANSPORT ZONA NORD SI ZONA NOUA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pompare agent termic sub forma de apa calda si completarea cu apa tehnologica deduruzata (apa de adaos)in retelele de transport Zona Nord si Zona Noua
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60300000-1 - Servicii de transport prin conducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
36, 236, 880RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4369/17.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 202 Denumirea: Serviciul de pompaj agent termic si apa de adaos Zona Nord si Zona Noua
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.BEPCO S.R.L
Adresa postala: Dn 1km 175+508, Localitatea: Ghimbav, Cod postal: 507075, Romania, Tel. +40 268408878, Fax: +40 268408878
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41128800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36236880.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
adresa instiintare UCVAP - 4369/17.10.2013
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravapoleos nr.6 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C TETKRON S.R.L-OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str.Pictor Stefan Luchian nr.25E, Localitatea: bRASOV, Cod postal: 500193, Romania, Tel. +40 368445247, Fax: +40 368445247
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 11:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer