Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de proiectare "Poduri si podete de cale ferata de pe raza Sucursalei CREIR CF Brasov"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.442 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147307/06.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143234
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala "CREIR CF" Brasov Str. Politehnicii nr.1, Brasov, camerele P19-P20, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Str. Politehnicii nr.1, Brasov, camerele P19-P20, Tel. +40 268410709, In atentia: Mita Adriana, Dospinescu Daniela, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de proiectare "Poduri si podete de cale ferata de pe raza Sucursalei CREIR CF Brasov"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: pe raza Suc CREIR Brasov la podurile si podetele aflate liniile specificate in caietul de sarcini nr.130/2/132/2013
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Poduri si podete de cale ferata pe raza CREIR CF Brasov? ? (conform caietului de sarcini nr.130/2/132/2013)Cheltuielile de diverse si neprevazute sunt ?0? din valoarea estimataa contractului de 80.000 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322300-4 - Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 442.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 749 Denumirea: ?Poduri si podete de cale ferata pe raza CREIR CF Brasov?( Podetekm 89+476, 101+728, 417+961)
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.
Adresa postala: str. Sos. Gara Catelu nr.36, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032993, Romania, Tel. 031 2283625, Email: [email protected], Fax: 031.228.36.27, Adresa internet (URL): http: //www.expertproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27442.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal, conf . art. 256, alin.(1) si 256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Email: [email protected], Fax: +40 268474506
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 13:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer