Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CSNR 36409


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
157.482 RON

Castigatorul Licitatiei: BLOM ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143979/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142186
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380 / +40 258811982, In atentia: Adela Bozdog, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CSNR 36409
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Judetele: Alba, Hunedoara, Sibiu, Valcea
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CNSR 36409Prezentul contract de servicii are ca obiect: LOT 1Realizarea hartilor de distributie a habitatelor naturale, a populatiilor speciilor salbatice de interes comunitar si a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de conservare a acestora.Realizarea si avizarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a populatiilor speciilor salbatice si a habitatelor naturale de interes conservativ.LOT 2Realizarea unui sistem unitar de evidenta a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor permanente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
22114310-8-Harti de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
157, 482RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S105-180243din01.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18207 Denumirea: Realiz. unui sistem unitar de evidenta a regimului de propr. al terenurilor si constr. permanente
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BLOM ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: str. I.H. Radulescu, nr.3-5, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130015, Romania, Tel. +40 212320182, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212321889, Adresa internet (URL): www.blomasa.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 219384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 157482.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 40
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
20 % SC Adricard Project SRL Galati;20% SC Sucato Land SRL Targoviste
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor minime de calificare precum si a caietului de sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului judetean Alba
Adresa postala: P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258811325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 09:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer