Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
332.654 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.LINCOLN VALTER TRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140107/11.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131641
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str.Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: ServiciulAchizitii Produse, Tel. +40 351403456, In atentia: NARCISA HRISTEA, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA- - UZINA ISALNITA : localitateaIsalnita, str.Mihai Viteazunr.101
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita, in conformitate cu caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
332, 654RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 118/EC Denumirea: Serviciul de transport personal de zi? Uzina Isalnita
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.LINCOLN VALTER TRANS S.R.L.
Adresa postala: com Dabuleni, Localitatea: Dabuleni, Cod postal: 200225, Romania, Tel. +40 728310850, Email: [email protected], Fax: +40 351405025, Adresa internet (URL): www.valtertrans.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 128304.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 118800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 119/EC Denumirea: Serviciul de transport personal de zi - Uzina Isalnita
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.23, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200356, Romania, Tel. 025148504, Fax: 0251506076
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 234576.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 213854.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 10 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.2.In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca ofertele clasate pe primul loc au acela?i pre?, autoritatea contractanta solicita reofertarea in plic inchis, ofertan?ilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare ?i ale ?edin?elor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj
Adresa postala: str.Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.E.Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer