Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.250.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NAVROM - DELTA S.A. TULCEA
Anunt de atribuire numarul 40468/19.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27593
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Olimpia Tilea, Tel.0750.032.613, Email: [email protected], Fax: 319.61.99, Adresa internet (URL): www.mt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Autoritate de reglementare si coordonare a activitatii in domeniul transporturilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
19 - Servicii de transport pe apa
Locul principal de prestare: Intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul public de transport al pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate pe toata perioada anului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
61100000-6 - Servicii de transport naval de pasageri (Rev.1)
61200000-7-Transport naval de marfuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 250, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
propunerea financiara
55%
Descriere:
2.
propunerea tehnica
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1119 Denumirea: Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate
V.1) Data atribuirii contractului 2/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NAVROM - DELTA S.A. TULCEA
Adresa postala: Str. Portului, nr.26, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Tel.0240.511.553, Fax: 0240.511.528
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7500000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire se regaseste ca attachment la prezentul anunt de participare. Operatorii economici care descarca documentatiasunt rugati sa transmita un e-mail, la [email protected], prin care sa anunte autoritatea contractanta de intrarea in posesie a documentatiei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021/319.51.81
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica din cadrul Ministerului Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/319.61.66, Fax: 021/312.25.28, Adresa internet (URL): www.mt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2008 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer