Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.884.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NAVROM-DELTA S.A.
Anunt de atribuire numarul 131415/08.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120336
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Transporturilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Laura Puscasu, Tel. +40 0750032112, Email: [email protected], Fax: +40 3196199, Adresa internet (URL): www.mt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare a activitatilor de transport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
19 - Servicii de transport naval
Locul principal de prestare: Delta Dunarii si municipiul Tulcea
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportul pasagerilor si al marfurilor de stricta necesitate intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul Tulcea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60600000-4 - Servicii de transport naval (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 884, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S217-354350din11.11.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58945 Denumirea: Serviciul public pentru transportul pasagerilor si al marfurilor intre Delta Dunarii si Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NAVROM-DELTA S.A.
Adresa postala: str.Portului nr.26, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820243, Romania, Tel. 0240/511553, Email: [email protected], Fax: 0240/511528, Adresa internet (URL): navdelta.x3m.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31884000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31884000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata la prezentul anunt de participare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 3104641, Email: [email protected], Fax: +40 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: B dul Dinicu Golescu nr.38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2012 09:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer