Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servii de furnizare apa potabila la sediul CE Slatina si Statia 400KV Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALRO SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 82938/04.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Fratii Golesti nr 25B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel.0248 607 200, Email: [email protected], Fax: 0248 607 209
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servii de furnizare apa potabila la sediul CE Slatina si Statia 400KV Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul Statiei 400/220KV Slatina
Codul NUTS: RO311 - Arges
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servii de furnizare apa potabila la sediul CE Slatina si Statia 400KV Slatina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65100000-4 - Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6319
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24/2652 Denumirea: Servii de furnizare apa potabila la sediul CE Slatina si Statia 400KV Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 4/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALRO SA
Adresa postala: Slatina, Strada Pitesti nr. 116, Localitatea: Slatina, Cod postal: 23048, Romania, Tel.0249 406414, Fax: 0249 430 233
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: St. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN TRANSELECTRICA SA - ST PITESTI - compartiment juridic
Adresa postala: Strada Fratii Golesti nr. 25b, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel.0248607200, Fax: 0248607209
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2010 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer