Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de ca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.550 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ASSA GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87125/23.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74731
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala: Piata Primariei, nr. 7, Localitatea: Tarnaveni, Cod postal: 545600, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Modorcea, Tel.0265/443400, Email: [email protected], Fax: 0265/446312, Adresa internet (URL): www.primariatarnaveni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SF si PT: Statie de pompare str Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis; Retea de canal menajer si pluvial str. Industriei; Retea de canal pluvial str. Raului si 1 Decembrie 1918; Retea de canal menajer intre Ruck si str. CFR; Extindere retea de canal menajer str. V. Moldovan si str. Bailor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Tarnaveni
Codul NUTS: RO1 - Macroregiunea unu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va executa SF si PT Retele da canalizare menajera si pluviala si o statie de pompare pe strazile mentionate, in municipiul Tarnaveni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 550RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Propunerea financiara
70%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
20%
Descriere:
3.
Termen de prestare
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 60/09.11.2009 Denumirea: SF si PT Statie de pompare str. Frumoasa; Retea de canal menajer str. Paltinis, Industriei, V. Moldo
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ASSA GRUP S.R.L.
Adresa postala: Medias, str. M. Eminescu, nr. 1, jud. Sibiu, Localitatea: Medias, Cod postal: 551200, Romania, Tel.0269236933, Fax: 0269243660
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 63866.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: Str. Balyai, nr. 30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265/267856, Fax: 0265/267856
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala: P-ta Primariei, nr. 7, Localitatea: Tarnaveni, Cod postal: 545600, Romania, Tel.0265/443400, Fax: 0265/446312
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2009 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer