Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SF+PT+DE+CS Reabilitare si modernizare Piata Revolutiei din municipiul Slobozia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
71.008 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSILIER CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 79990/27.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65612
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Hamza, Tel.0243231401, In atentia: Pandele Vasilica, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SF+PT+DE+CS Reabilitare si modernizare Piata Revolutiei din municipiul Slobozia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Primaria municipiului Slobozia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SF+PT+DE+CS Reabilitare si modernizare Piata Revolutiei din municipiul Slobozia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
71, 008.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
durata de executie a contractului
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28592 Denumirea: SF+PT+DE+CS-Reabilitare si modernizare Piata Revolutiei din municipiul Slobozia
V.1) Data atribuirii contractului 7/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSILIER CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Str.Stupca nr.6, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 700000, Romania, Tel.021/4341705, Fax: 021/4341820
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109243.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71008.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Email: [email protected], Fax: 021/3195176
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Slobozia
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Tel.021/231401, Email: [email protected], Fax: 021/212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2009 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer