Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SIGURANTE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
595.269 RON

Castigatorul Licitatiei: EXIMPROD GRUP S.R.L..
Anunt de atribuire numarul 146455/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142941
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MIHAIELA OLTEAN, Tel. +40 0264205435, Email: [email protected], Fax: +40 0264205425, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SIGURANTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursalele FDEE Electrica Distributie TN
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE SIGURANTE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31211300-1 - Sigurante (Rev.2)
31211310-4-Sigurante fuzibile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
595, 268.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EDTN-7/P
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 451 Denumirea: Sigurante
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXIMPROD GRUP S.R.L..
Adresa postala: Str. Obor, bloc 1C, etaj 1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120025, Romania, Tel. 0238710242, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238710384, Adresa internet (URL): www.eximprod.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 233805.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 449 Denumirea: Sigurante
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRIO ELECTRIC S.R.L.
Adresa postala: Str.Oradiei, Nr. FN, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400220, Romania, Tel. 0364/805490;0264/435004, Email: [email protected], Fax: 0264/435007, Adresa internet (URL): www.brioelectric.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 331332.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 450 Denumirea: Sigurante
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ETI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Doina, nr. 17A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052151, Romania, Tel. 0214248383, Email: [email protected], Fax: 0214248383
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30130.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au acelasi pret, si se afla pe primul loc, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Insusirea clauzelor obligatorii a contractului este conditie de acceptare a ofertei.Pentru clauzele specifice ale modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea ofertei.Insusirea modelului de contract, se poate face printr-o Declaratie pe proprie raspundere in care se mentioneaza acest lucru sau prin depunerea unei copii a modelului de contract semnat si parafat pe fiecare pagina de catre ofertant. Dovada insusirii modelului de contract prin una dintre cele doua modalitati descrise mai sus, se va atasa in plicul ce contine Documentele de Calificare ale ofertantului.Modelul de contract se completeaza cu datele de identificare ale firmei ofertante si cu numele si functia persoanelor care vor semna contractul daca ofertantul va fi declarat castigator. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FDEE Electrica Distributie TN Serv. Juridic
Adresa postala: Str. Ilie Macelaru Nr. 28A , ,Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel. +40 264205047, Fax: +40 264205004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 09:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer