Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Simulator/Simulatoare de retea wireless pentru standardele de comunicatii mobile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
461.209 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL
Anunt de atribuire numarul 49395/04.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA- ICMET CRAIOVA
Adresa postala: STR. CALEA BUCURESTI, NR.144, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Punct(e) de contact: MARCEL PREDA, Tel.0351404888;0351402422, Email: [email protected], Fax: 0351404890, Adresa internet (URL): www.icmet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Simulator/Simulatoare de retea wireless pentru standardele de comunicatii mobile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul ICMET CRAIOVA, Str. Calea Bucuresti nr. 144
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de produse avand ca obiect: Simulator/Simulatoare de retea wireless pentru standardele de comunicatii mobile
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38970000-5 - Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
461, 209RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 230 Denumirea: Simulator/Simulatoare de retea wireless pentru standardele de comunicatii mobile
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL
Adresa postala: Str.Traian nr. 185 A; et.3;ap.4M, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024043, Romania, Tel.0212527681, Fax: 0212520180
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 465000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 461209.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2008 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer