Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - SERVICII DE SPALATORIE AUTO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
335.314 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SARDONIX SRL
Anunt de atribuire numarul 143369/20.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141978
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: SISETRANSILVANIASUD, STR.13 DECEMBRIENR17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII, Tel. +40 268305598, In atentia: NICOLETA TURCEA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268305504, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISETS- SERVICIIDESPALATORIEAUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SISE Electrica Transilvania Sud din orasele: Brasov, , Tg Mures, Alba, Sf. Gheorghe, M.
Ciuc, secuiesc si Sibiu
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a. Spalare exterior: spalare cu spuma activa sau detergenti specifici care sa nu deterioreze vopseaua exterioara a autoturismului/autovehiculului, scoatrea depunerilor de pe jenti si capace, degresat pragurile usilor, curatat covorase de cauciuc din interior.b. Spalare interior: aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele vizibile, curatirea geamurilor, a portbagajului, spalarea si uscarea covoraselor din material textil, degresat si tratat elementele din plastic cu solutii speciale;c. Spalare motor: spalarea cu spuma activa sau detergenti specifici a motorului si ulterior clatirea acestuia cu apa curata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
335, 314.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1074 Denumirea: SC SARDONIX SRL
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SARDONIX SRL
Adresa postala: STR MIRCEA CEL BATRAN NR 6, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500193, Romania, Tel. 0268422627, Fax: 0268422627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 246480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168684.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1072 Denumirea: SERVICII DE SPALATORIE AUTO BRIO MANUFACTURING SRL
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BRIO MANUFACTURING SRL
Adresa postala: STR CAZARMII, FN, SAMPETRU, Localitatea: SANPETRU, Cod postal: 507190, Romania, Tel. 0723284102, Fax: 0723284102
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1071 Denumirea: SERVICII DE SPALATORIE AUTO - SC AUTOCOMPLET ACTIVE SRL
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTOCOMPLET ACTIVE SRL
Adresa postala: STR PAVEL CHINEZU NR 10, TG MURES, Localitatea: TG MURES, Cod postal: 540326, Romania, Tel. 0265212081, Fax: 0265212081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 82800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75776.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 1075 Denumirea: SERVICII SPALATORIE - SC SERVICII D&D SRL
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVICII D&D SRL
Adresa postala: STR MIORITEI NR 3, Localitatea: SFANTU GHEORGHE, Cod postal: 520042, Romania, Tel. 0267311088, Fax: 0267318940
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 49440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46848.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
38
Contract nr: 1073 Denumirea: SERVICII DE SPALATORIE SC CERYCOM PITYU SRL
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CERYCOM PITYU SRL
Adresa postala: STR REPUBLICII NR 347, RUPEA, Localitatea: RUPEA, Cod postal: 505500, Romania, Tel. 0728321299, Fax: 0372918028
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15360.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11844.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuiriicontractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate adocumentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: str. 13 Decembrie nr 17A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel. +40 268305502, Email: [email protected], Fax: +40 268305504
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer