Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE MN - Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulata


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.101.812 RON

Castigatorul Licitatiei: PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A.
Anunt de atribuire numarul 143707/27.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139480
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel. +40 213065002, In atentia: Viorica Dima, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213065004, Adresa internet (URL): SISE Muntenia Nord -Ploiesti str. Andrei Muresanu nr.58, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISE MN - Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele din cadrul agentiilor SISE Muntenia Nord
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulataLotul 1: conductoare de aluminiu si otel aluminiu, rasucite in fascicol (torsadate) pentru retele electrice aeriene T2X; cant.min./ctr.subsecv.=800m; cant.max./ctr.subsecv.=20000m; val.min./ctr.subsecv.=2000lei; val.max./ctr.subsecv. =12000 leiLotul 2: conductoare electrice pentru bransamente aeriene monofazate 0, 6/1 kV ACB2XCY; cant.min./ctr.subsecv.=100m; cant.max./ctr.subsecv.=2500m; val.min./ctr.subsecv.=234lei; val.max./ctr.subsecv. =2340 lei.Lotul 3: Conductoare electrice de aluminiu pentru retele electrice aeriene NFA2X; cant.min./ctr.subsecv.=50m; cant.max./ctr.subsecv.=1250m; val.min./ctr.subsecv.=60lei; val.max./ctr.subsecv. =363 lei.Lotul 4: Cabluri electrice cu manta de PVCsi armature din benzi de otel AC2XAbY; cant.min./ctr.subsecv.=50m; cant.max./ctr.subsecv.=1250m; val.min./ctr.subsecv.=585lei; val.max./ctr.subsecv. =1290 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44318000-2 - Conductori (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 101, 812RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S096-164251din18.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 296, 309, 308 Denumirea: Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulate
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A.
Adresa postala: Sos. Draganesti, km.4, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230150, Romania, Tel. +40 0249406600, Email: [email protected], Fax: +40 0249433484, Adresa internet (URL): www.prysmian.ro
SC ROMCAB SA TARGU MURES
Adresa postala: str. Voinicenilor nr.35, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540252, Romania, Tel. 0265/312540, Fax: 0265/312551
IPROEB S.A.
Adresa postala: Str.Drumul Cetatii, Nr. 19, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420063, Romania, Tel. 0263/238151;0263/238164, Email: [email protected], Fax: 0263/238021;0263/231704, Adresa internet (URL): www.iproeb.rp
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2688430.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 296 Denumirea: Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulata
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A.
Adresa postala: Sos. Draganesti, km.4, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230150, Romania, Tel. +40 0249406600, Email: [email protected], Fax: +40 0249433484, Adresa internet (URL): www.prysmian.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61889.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 296, 309 Denumirea: CABLURI SI CONDUCTORI CU IZOLATIE DE POLIETILENA RETICULATA
V.1) Data atribuirii contractului 08.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A.
Adresa postala: Sos. Draganesti, km.4, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230150, Romania, Tel. +40 0249406600, Email: [email protected], Fax: +40 0249433484, Adresa internet (URL): www.prysmian.ro
SC ROMCAB SA TARGU MURES
Adresa postala: str. Voinicenilor nr.35, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540252, Romania, Tel. 0265/312540, Fax: 0265/312551
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 296, 308, 309 Denumirea: Cabluri si conductori cu izolatie de polietilena reticulata
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A.
Adresa postala: Sos. Draganesti, km.4, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230150, Romania, Tel. +40 0249406600, Email: [email protected], Fax: +40 0249433484, Adresa internet (URL): www.prysmian.ro
SC ROMCAB SA TARGU MURES
Adresa postala: str. Voinicenilor nr.35, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540252, Romania, Tel. 0265/312540, Fax: 0265/312551
IPROEB S.A.
Adresa postala: Str.Drumul Cetatii, Nr. 19, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420063, Romania, Tel. 0263/238151;0263/238164, Email: [email protected], Fax: 0263/238021;0263/231704, Adresa internet (URL): www.iproeb.rp
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 648302.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la proceduraprezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respective solicitare.2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in carecontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Autoritatea contractatna nu isi asuma raspundera privind comunicarea cu societatile care prezinta in documentatie numere de telefon/fax invalide .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FISE ELECTRICA SERV - SISE Muntenia Nord
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100379, Romania, Tel. +40 372440396, Email: [email protected], Fax: +40 372440304, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer