Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE MN - Servicii de paza si protectie bunuri si valori materiale la sediile SISE Muntenia Nord/AISE Ploiesti, AISE/SDEE/AFEE Targoviste, AISE/SDEE/AFEE Focsani, AISE Braila, AISE/ SDEE Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.878.532 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KOMBAT GUARD SECURITY SRL
Anunt de atribuire numarul 143998/22.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142026
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel. +40 213065002, In atentia: Viorica Dima, Email: [email protected], Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213065004, Adresa internet (URL): str. Andrei Muresanu, nr.58, Ploiesti, cod postal :100379, jud. Prahova, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISE MN - Servicii depaza si protectie bunuri si valori materialela sediileSISE Muntenia Nord/AISE Ploiesti, AISE/SDEE/AFEE Targoviste, AISE/SDEE/AFEE Focsani, AISE Braila, AISE/ SDEE Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: sediileSISE Muntenia Nord/AISE Ploiesti, AISE/SDEE/AFEE Targoviste, AISE/SDEE/AFEE Focsani, AISE Braila, AISE/ SDEE Galati
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilorde paza si protectie bunuri si valori materialela sediile SISE Muntenia Nord/ AISE Ploiesti- Lot 1Prestarea serviciilorde paza si protectie bunuri si valori materialela sediileAISE/SDEE/AFEE Targoviste ?LOT 2Prestarea serviciilorde paza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE/SDEE/AFEE Focsani? LOT 3Prestarea serviciilorde paza si protectie bunuri si valori materialela sediul AISE Braila? LOT 4Prestarea serviciilorde paza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE/ SDEE Galati? LOT 5Conform caiete desarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 878, 532.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-182315din04.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 366 Denumirea: servicii de paza si protectie bunuri si valori materiale la sediile SISE Muntenia Nord/ AISE Ploiest
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KOMBAT GUARD SECURITY SRL
Adresa postala: str. Intrarea Horbotei, nr.12, Bl. 1, ap.26 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030465, Romania, Tel. +40 335402867, Fax: +40 335402867
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 415404.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 273243.52 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 367 Denumirea: Servicii depaza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE/SDEE/AFEE Targoviste
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 19
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KOMBAT GUARD SECURITY SRL
Adresa postala: str. Intrarea Horbotei, nr.12, Bl. 1, ap.26 , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030465, Romania, Tel. +40 335402867, Fax: +40 335402867
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 946080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 625464.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 368 Denumirea: Servicii depaza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE/SDEE/AFEE Focsani
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL
Adresa postala: str. Intrarea Horbotei, nr.12, Bl. 1, ap.26, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030465, Romania, Tel. +40 235361433, Fax: +40 235361433
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 551880.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 367920.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 369 Denumirea: Servicii depaza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL
Adresa postala: str. Intrarea Horbotei, nr.12, Bl. 1, ap.26, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030465, Romania, Tel. +40 235361433, Fax: +40 235361433
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 218304.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 146748.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 370 Denumirea: Servicii depaza si protectie bunuri si valori materialela sediile AISE/ SDEE Galati
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SHERIFF GUARD PROTECTION SRL
Adresa postala: str. Intrarea Horbotei, nr.12, Bl. 1, ap.26, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030465, Romania, Tel. +40 235361433, Fax: +40 235361433
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 709560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 465156.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. 3. Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea privind comunicareacu societatile care prezinta in documentatie numere de telefon / fax invalide. 4.Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea clauzelor contractuale. Clauzele contractuale sunt minimale, acestea urmand a fi completate cu obligatiile asumate de prestatorin propunerea tehnica si financiara .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FISE ELECTRICA SERV- SISE Muntenia Nord
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, nr. 58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100379, Romania, Tel. +40 372440345 / +40 372440396, Email: [email protected], Fax: +40 372440304, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2013 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer