Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE MN - SERVICII DE REVIZIE TEHNICA PROGRAMATA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL A.I.S.E. BRAILA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
590.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ANIROX SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 144462/09.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139834
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel. +40 213065002, In atentia: Valentin Codrescu -AISE Braila, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213065004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISE MN - SERVICII DE REVIZIE TEHNICA PROGRAMATA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL A.I.S.E. BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul specializat al prestatorului
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE REVIZIE TEHNICA PROGRAMATA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL A.I.S.E. BRAILA-lot1 marca Dacia- 180000 lei fara TVA-lot2 marca Renault- 80000 lei fara TVA-lot3 marca Nissan- 80000 lei fara TVA-lot4 marca Iveco- 100000 lei fara TVA-lot5 marca Mitsubishi - 100000 lei fara TVA-lot6 marca Daewoo-50000 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
590, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 270 Denumirea: Servicii de revizie tehnica programata si reparatii autovehicule marca Renault -AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 269 Denumirea: Servicii de revizii tehnice programata si reparatii autovehicule marca Dacia apartinand AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 268 Denumirea: Servicii de revizii tehnica programata si reparatii autovehicule marca Daewoo apartinand AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 267 Denumirea: Servicii de revizie tehnica programata si reparatii autov. marca Mitsubishiapartinand AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 266 Denumirea: Servicii de revizie tehniva programata si reparatii autov. marca Iveco apartinanad AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 265 Denumirea: Servicii de revizie tehnica programata si reparatii automarca Nissan apartinand AISE Braila
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANIROX SERV SRL
Adresa postala: STR SMARDAN NR 96 A, Localitatea: Braila, Cod postal: 810173, Romania, Tel. +40 239618619, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.4. Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea privind comunicarea cu ofertantii care prezinta in documentatia de atribuire numere de telefon/fax invalide.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SISE Electrica Muntenia Nord - AISE Braila
Adresa postala: Calea Calarasilor, nr. 48, ,Localitatea: Braila, Cod postal: 810010, Romania, Tel. +40 372390352, Email: [email protected], Fax: +40 372390354, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer