Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - Acord cadru achizitie notebook


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
160.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DOCENTRIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 84124/03.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71581
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: SISE Transilvania Sud str. 13 Decembrie nr 17 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel.0268/305598, In atentia: Nicoleta Turcea, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268/305594, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISE TS - Acord cadru achizitie notebook
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP beneficiar, la depozitele agentiilor din subordine
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie notebook
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
160, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 512 Denumirea: Achizitie Notebook
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOCENTRIS S.R.L.
Adresa postala: str. Barbu Vacarescu, nr.162, corp.A, parter, sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021.3015702, Email: [email protected], Fax: 021.2319013, Adresa internet (URL): www.docentris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea din Sectiunea General, din Sectiunea II.2.1, sectiunea V.1 reprezinta valoarea maxima estimata a contractului. Pana in acest moment s-a incheiat un contract subsecvent in data de 25.09.2009 cu: SC DOCENTRIS SRL in valoare de 37402, 04 lei. La sfarsitul duratei acordului cadru se va da un anunt de tip erata in care se vor mentiona toate contractele subsecvente atribuite ulterior acestui anunt
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268 41.41.14, Fax: 0268 47.51.46
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre constatator despre actul pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Str.13 Decembrie nr.17 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel.0268.305521, Email: [email protected], Fax: 0268.305504
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2009 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer