Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem antiefractie, alarmare, semnalizare si detectie automata de incendiu la constructiile aferente C.H.E. Moroieni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.826 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FILLS GENERAL SERVICE SRL BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 66697/09.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49796
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: SUCURSALA HIDROCENTRALE ARGES, B-dul Basarabilor, Nr.82, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Punct(e) de contact: Marin Zlate, Tel.0248507282, Email: [email protected], Fax: 0248507238
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem antiefractie, alarmare, semnalizare si detectie automata de incendiu la constructiile aferente C.H.E. Moroieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CHE Moroieni, Comuna Moroieni, Judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea la C.H.E. Moroieni si la magazia centrala a unui sistem modern de alarmare, avertizare si semnalizare antiefractie si a unui sistem de detectie si avertizare inceput de incendiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31625000-3 - Alarme antiefractie si antiincendiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 825.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Termen de livrare, montare si PIF
10%
Descriere:
3.
Garantia pentru echipamentele livrate , mai mare decatgarantia solicitata prin caietul de sarcini
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14090AG
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 156 Denumirea: Sistem antiefractie, alarmare inceput de incendiu CHE Moroieni
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FILLS GENERAL SERVICE SRL BUCURESTI
Adresa postala: Bd. Lacul Tei, nr. 121, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020382, Romania, Tel.0212311515, Fax: 0212311515
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62489.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43825.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatii
Adresa postala: Strada Stavropoleos, Nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Strada Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 11017, Romania, Tel.0248624494, Email: [email protected], Fax: 0248624494
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic dincadrul S.H. Arges
Adresa postala: B-dul Basarabilor, Nr.82, Localitatea: Curtea de Arges, Cod postal: 115300, Romania, Tel.0248507234, Email: [email protected], Fax: 0248507238
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2008 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer