Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt-proiectare si executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.448.835 RON

Castigatorul Licitatiei: RO CONSTRUCT CENTER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110241/05.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105225
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA NICOLAE TITULESCU (PRIMARIA COMUNEI NICOLAE TITULESCU)
Adresa postala:  comuna NIcolae Titulescu, jud. Olt, Localitatea:  Nicolae Titulescu, Cod postal:  237380, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Florin Tiutiu, Tel. 0249485335, 0249485436, Email:  [email protected], Fax:  0249485335, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt-proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt.
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie-Sistem canalizare centralizata si statie de epurare ape menajere in comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 448, 834.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 95 Denumirea: Sistem centralizat de canalizare in com.N. Titulescu, jud. Olt
V.1) Data atribuirii contractului 3/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO CONSTRUCT CENTER S.R.L.
Adresa postala:  Str. Negru Voda, Bl.E3, Sc.A, ET 1, Ap.4, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110069, Romania, Tel. 0729774337, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0248223386
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4448834.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Studiul de fezabilitate disponibil gratuit la sediul Autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  B-DUL N. TITULESCU, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0251418560, Fax:  0251415600, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt
Adresa postala:  Str. Manastirii, nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contabilitate
Adresa postala:  Comuna Nicolae Titulescu judetul Olt, Localitatea:  Nicolae Titulescu, Cod postal:  237280, Romania, Tel. 0249/485335, Email:  [email protected], Fax:  0249/485335
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2011 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer