Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem complet de analiza celulara prin flow-citometrie


Anunt de participare numarul 35998/15.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BIOTEHNOS SA
Adresa postala: STR.DUMBRAVA ROSIE, NR.18 SECT.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020464, Romania, Punct(e) de contact: IULIANA ZAHARIA, Tel.210.20.15/107, Email: [email protected], Fax: 210.97.05
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC BIOTEHNOS SA
Adresa postala: STR.Dumbrava Rosie nr.18 sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020464, Romania, Punct(e) de contact: LAURA OLARIU, Tel.021.210.20.15/141;116
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE DEZVOLTARE; PRODUCTIA DE FARMACEUTICE SI COSMETICE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sistem complet de analiza celulara prin flow-citometrie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti. str. Dumbrava Rosie nr.18 sect.2
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Analizor automat de citometrie de flux, Software dedicat analizei prin citometrie de flux, cu marcaj CE, Computer dedicat citometrului, Imprimanta color, Reactivi si consumabile: sistemul va fi livrat in configuratie de start.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33253451-4 - Citometre (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata
Valoarea estimata fara TVA: intre 404, 000 si 414, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie : maxim 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse publice- investitii 2007/AMCSIT-POLITEHNICA-ctr.69/25.09.2007;surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
individual; asociere;subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratie privind eligibilitatea .
2.certificat fiscal eliberat de DGFP in original sau copie legalizata.
3.certificat constatator si certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
4.autorizatie de functionare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. principalii indicatori economico-financiari pe anul 2006.
2. declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. valoarea minima anuala impusa -800.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.lista principalelor livrari pe ultimii trei ani.
2.lista cu experienta similara.
3.lista cu personalul tehnic de specialitate.
4.certificat de conformitate produs.
5.certificat ISO 9001 sau similar.
6.autorizare pentru livrarea produselor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2007 15:45
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2007 10:00
Locul: Bucuresti, str.Dumbrava Rosie nr.18 sect.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentant imputernicit al operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sect 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Fax: 021.3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC- al SC BIOTEHNOS SA
Adresa postala: str. Dumbrava Rosie nr.18 sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020464, Romania, Tel.021.210.20.15/151, Email: [email protected], Fax: 021.210.97.05
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2007 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer