Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de canalizare menajera si statii de epurare in comuna Sig, judetul Salaj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.520.397 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Lotus S.A. in asociere cu S.C. Comigex Constructii S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 38817/08.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20616
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIG
Adresa postala: Loc. Sig, nr. 1, com. Sig, jud. Salaj, Romania, Localitatea: Sag, Cod postal: 457300, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE PESTEAN, Tel.0260/673100, Email: [email protected], Fax: 0260/673063
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem de canalizare menajera si statii de epurare in comuna Sig, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna SIG, satele: Sig, Tusa si Sirbi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractulcuprinde: reteaua de canale colectoare principale si secundare in lung. de 11, 13 km , realizata din tuburi PVC KG Dn 250 mm si Dn 300 mm si doua statii de epurare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 520, 397RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20 Denumirea: Sistem de canalizare menajera si statii de epurare in comuna Sig, judetul Salaj
V.1) Data atribuirii contractului 12/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Lotus S.A. in asociere cu S.C. Comigex Constructii S.R.L.
Adresa postala: Str. 22 Decembrie 1989, nr. 30A, localitatea Zalau, judetul Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 4700, Romania, Tel.0260/661539, Email: [email protected], Fax: 0260/660611
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3075332.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3520397.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Sig
Adresa postala: Loc. Sig, str. Principala, nr.1, comuna Sig, judetul Salaj, Localitatea: Sig, Cod postal: 457300, Romania, Tel.0260 673100, Email: [email protected], Fax: 0260 673063
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2008 17:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer