Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem de monitorizare si securizare statia 110/20 kV Marcea, fara personal, integrabila in SCADA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.459 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 67894/04.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Breciuga, Tel.0372523245, Email: [email protected]lectrica-oltenia.ro, Fax: 0248523810
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem de monitorizare si securizare statia 110/20 kV Marcea, fara personal, integrabila in SCADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Marcea, jud. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Formularea cerintelor aferente caietului de sarcini pentru achizitie lucrari la cheie in vederea realizarii sistemelor de monitorizare si securizare pentru statia 110/20kV Marcea, fara personal, integrabila in SCADA, constand in: a)Instalatii de detectie si avertizare incendiu pentru spatiile tehnologice din cladirea utilitatilor tehnologice si cele doua transformatoare de 110/20 kV constand in: centrala automata pentru detectie si semnalizare incendiu;detectoarele combinate optice si de temperatura pentru incaperile din cladirea utilitatiilor tehnologice;detectoare de temperatura de exterior pentru cele doua transformatoare de forta 110/20kV;butoane manuale, prevazute pe caile de evacuare;sirene de alarmare la incendiu;indicatori optici pentru detectorii din tavanul fals;b)Instalatii de detectie, avertizare efractie, supraveghere video si control acces pentru spatiile tehnologice din cladirea utilitatilor tehnologice constand in: unitate centalaadresabila automata pentru detectie si semnalizare efractie;tastatura adresabila pentru comenzi si control central efractie;module adresabile de extensie zone pentru centrala efractie;modul serial pentru centrala de efractie;bariere IR, multifascicol;detector de prezenta in IR de exterior cu lentila tip perdea pentru paza perimetrala;contacte magnetice metalice, monitorizare stare usa si monitorizare stare poarta de accces;sirene de alarmare pentru efractie de interior si pentru efractie de exterior;apelator telefonic;surse auxiliare alimentare 12V/3A.c)Instalatii de detectie, avertizare efractie, supraveghere video si control acces pentru incinta exterioara a statiei constand in: inregistrator video digital cu 9 canale;camera CCD fixe, color, zi/noapte, 220Vc.a;obiective autoiris, varifocal 5a50mm;iluminatoare in infrarosu;Switch KVM pentru contactare monitor LCD existent;Incinte de protectie termostatate, pentru camera CCD;Module transmisie si receptie semnal video, cablu coax/cablu torsadat;Camera video tip dome cu IR incorporat, color, zi/noapte pentru spatiile interioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 458.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11852 Denumirea: Sistem de monitorizare si securizare statia 110/20 kV Marcea, fara personal, integrabila in SCADA
V.1) Data atribuirii contractului 8/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea Comerciala pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A.
Adresa postala: Bd. General Gh. Magheru nr. 33, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Ro 010325, Romania, Tel.021 305 4442, Email: [email protected], Fax: 021 305 4440, Adresa internet (URL): www.smart-sa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96458.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2009 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer