Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM DE PROIECTIE DIGITAL SI ECRAN DE PROIECTIE PENTRU PLANETARIU


Anunt de participare numarul 73005/04.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BRATOVEANU, Tel.0236468060, Email: [email protected], Fax: 0236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SISTEM DE PROIECTIE DIGITAL SI ECRAN DE PROIECTIE PENTRU PLANETARIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII GALATI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZAREA SI INSTALAREA UNUI SISTEM DE PROIECTIE DIGITAL SI UN ECRAN DE PROIECTIE PENTRU PLANETARIUL DIN CADRUL COMPLEXULUI MUZEAL DE STIINTELE NATURII GALATI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2)
38653400-1-Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SISTEM DE PROIECTIE DIGITAL SI ECRAN DE PROIECTIE PENTRU DOTAREA PLANETARIULUI DIN CADRUL COMPLEXULUI MUZEAL DE STIINTELE NATURII GALATI, CONFORM SPECIFICATIILOR TEHNICE
Valoarea estimata fara TVA: 840, 372RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-GARANTIE DE PARTICIPARE - 8000 LEI, PLATIBILA IN LEI LA CASIERIA CJ GALATI, OP IN CONT RO 25TREZ3065006XXX230, SAU SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL DE VECINATATE ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA 2004-2006, PHARE CBC 2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-ACORD DE ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-DECLARATII PRIVIND ELIGIBILITATEA
-CAZIER FISCAL SAU ECHIVALENT
-CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE ORC
-CERTIFICAT DE INREGISTRARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE-CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
MEDIA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI-MINIM 2.500.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-EXPERIENTA SIMILARA
-LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE INCHEIATE IN ULTIMII 3 ANI
-DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL-STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII
-DOCUMENTE DE PROVENIENTA ALE PRODUSELOR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- UN CONTRACT INCHEIA IN ULTIMII 3 ANI CU O VALOARE EGALA SAU MAI MMARE DE 250.000 LEI- STANDARD ISO 9001/2001 SAU ECHIVALENT-SE ACCEPTA DOAR PRODUSE FABRICATE IN UNIUNEA EUROPEANA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2009 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR SAU OP IN CONT RO35TREZ30621360250XXXXX
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.05.2009 10:00
Locul: CONSILIUL JUDETULUI GALATI-COMPARTIMENT LICITATII, BLOC CRISTAL ETAJ 1 TEL 0236/468.060
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0216104642, Email: [email protected], Fax: 0216104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETULUI GALATI - COMPARTIMENT LICITATII
Adresa postala: STR. EROILOR NR. 7, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800119, Romania, Tel.0236/468.060, Fax: 0236/468.060
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2009 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer