Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem Informatic Geospatial pentru Reducerea riscului la Inundatii in zona Transfrontaliera prin dezvoltarea de tehnologii IT (SIGRIT)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
539.485 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICE SRL
Anunt de atribuire numarul 67540/31.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58806
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel.0241708413, Email: [email protected], Fax: 0241708411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem Informatic Geospatial pentru Reducerea riscului la Inundatii in zona Transfrontaliera prin dezvoltarea de tehnologii IT (SIGRIT)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Constanta - Romania si Dobrich-Bulgaria
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul Informatic Geospatial pentru Reducerea riscului la Inundatii in zona Transfrontaliera prin dezvoltarea de tehnologii IT (SIGRIT)este compus din: produse hardware, retea de comunicatie, produse software, pagina web, date geografice digitale si servicii de instruire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30213200-7-Tablet PC (Rev.2)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.2)
32412000-4-Retea de comunicatii (Rev.2)
48218000-9-Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
539, 485EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Financiar
50%
Descriere:
2.
Tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S212-281842din31.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2901 Denumirea: Sistem Inform. Geospatial pt. reducere risc inund. zona transfront. tehnolog. IT-SIGRIT
V.1) Data atribuirii contractului 2/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICE SRL
Adresa postala: str. Fiscului nr.14A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013974, Romania, Tel.021/233.63.63, Fax: 021/233.63.64
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 539485.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 168, 837.6 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este realizat in cadrul Prgramului Phare CBC 2005 - RO/017-535.01.02.04
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241/708.413, Email: [email protected], Fax: 0241/488.411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2009 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer