Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic integrat


Anunt de intentie numarul 26278/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Daniela Crap, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Sistem informatic integrat
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Cod NUTS: RO215 - Suceava
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 1, 489, 500RON
Contract de achizitie publica pentru sistemul informatic integrat pentru implentarea proiectului , ,EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA , ,SF. IOAN CEL NOU, , SUCEAVA, ,, proiect finantat din fonduri europene.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72610000-9-Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 03.06.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Sursa de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat si Bugetul local.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA - SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA , ,proiect finantat din fonduri europene pe Axa Prioritara III , ,Tehnologia Informatiei si Comunic. ptr. sect. privat si public, ,,
VI.2) Alte informatii
A.C. nu doreste sa beneficieze de prev.art.75 alin.2/89 alin.2 din OUG 34/2006 .
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.04.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer