Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic integrat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.485.500 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC ASSIST SOFTWARE SRL (lider) si SC FOCALITY SRL (asociat)
Anunt de atribuire numarul 143813/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142423
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Daniela Crap, Ing. Dana Ostafe, Ing. Caliman Sturza, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem informatic integrat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou"Suceava?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72610000-9-Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 485, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11691 / 30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S085-143890din02.05.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S099-169384din24.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2640 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC ASSIST SOFTWARE SRL (lider) si SC FOCALITY SRL (asociat)
Adresa postala: Mun. Suceava, Str. Tipografiei, Nr. 1, Localitatea: Suceava, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 230521100, Fax: +40 230520303
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1489500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1485500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONALSECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICEAxa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public"Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezv. si cresterea eficientei serv. publice electronice?Op. 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asig. conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ?proiecte la nivel local
VI.2) Alte informatii
Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava -Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, Nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel. +40 230214948, Email: [email protected], Fax: +40 230214874
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta , ,Sfantul Ioan cel Nou, , Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Tel. +40 230510659, Email: [email protected], Fax: +40 230510659
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer