Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic integrat in vederea implementarii proiectului " DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA-SUD (SIGRA_SUD) "


Anunt de intentie numarul 26522/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel. +40 239619600, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Sistem informatic integrat in vederea implementarii proiectului " DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELULJUDETULUIBRAILA-SUD (SIGRA_SUD) "
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : judetul Braila
Cod NUTS: RO221 - Braila
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 956, 005RON
Echipamente, dotari, proiectare, dezvoltareaplicatii informatice si licente, servicii de conectare la infrastructura broadband si realizarea retelei LAN, servicii de instruire a personalului care va utiliza produsele software si va asigura mentenanta solutiei.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72610000-9-Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Contract de furnizare. Procedura de atribuire va fi licitatie deschisa. Sursa de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat si Bugetul local.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, AP-3, Operatiunea 3.2.1. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
VI.2) Alte informatii
- la acest moment nu se cunosc detalii privind cerintele de calificare/criteriul de atribuire etc.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer