Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic integrat in vederea implementarii proiectului " DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA-NORD (SIGRA_NORD) "


Anunt de intentie numarul 26520/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel. +40 239619600, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Sistem informatic integrat in vederea implementarii proiectului " DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DE GESTIUNE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELULJUDETULUIBRAILA-NORD (SIGRA_NORD)"
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Judetul Braila
Cod NUTS: RO221 - Braila
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 4, 951, 505RON
Echipamente, dotari, proiectare, dezvoltareaplicatii informatice si licente, servicii de conectare la infrastructura broadband si realizarea retelei LAN, servicii de instruire a personalului care va utiliza produsele software si va asigura mentenanta solutiei.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
72610000-9-Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Contract de furnizare. Procedura de atribuire va fi licitatie deschisa. Sursa de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat si Bugetul local.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE), AP-3, Operatiunea 3.2.1. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
VI.2) Alte informatii
La acest moment nu se cunosc detalii privind cerintele de calificare\criteriu de atribuire etc.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.muncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 15:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer