Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem informatic si de automatizare pentru managementul si conducerea procesului de fabricatie a benzilor laminate la rece - INFOLAM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
92.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC AGMUS SA
Anunt de atribuire numarul 88718/06.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71866
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GALFINBAND SA
Adresa postala: Soseaua Smardan 2 bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 800701, Romania, Punct(e) de contact: NICU ROMAN, Tel.0236833101, Email: [email protected], Fax: 0236449777, Adresa internet (URL): www.galfinband.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si natural, Cod CAEN 7310, Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat catre client), cod CAEN 6201; Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 7112; Lucrari de instalatii electrice, cod CAEN 4321, Laminare la rece a benzilor inguste, cod CAEN 2432
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem informatic si de automatizare pentru managementul si conducerea procesului de fabricatie a benzilor laminate la rece - INFOLAM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. GALFINBAND S.A., Soseaua Smardan 2 bis; Galati; cod 800701
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente conform Lotului 4 "Module infasuratoare rulouri metalice" din Caietul de sarcini pentru proiectul "Sistem informatic si de automatizare pentru managementul si conducerea procesului de fabricatie a benzilor laminate la rece - INFOLAM", cod CPV: 45350000-5
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45350000-5 - Instalatii mecanice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
92, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9008 Denumirea: Achizitie module infasuratoare rulouri metalice pentru implementarea proiectului INFOLAM
V.1) Data atribuirii contractului 11/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AGMUS SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR. 32, Localitatea: IASI, Cod postal: 700180, Romania, Tel.0232234333, Email: [email protected], Fax: 0232230434
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 97650.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sursa de finantare : surse proprii + sprijin financiar, in conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat si a Decizia A. N. C. S. nr. 9451 din 21 decembrie 2007 pentru aplicarea schemei de ajutor de stat aprobata de Comisia Europeana prin Decizia de autorizare C(2007) 6545.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei, Nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel.0236-460027, Email: [email protected], Fax: 0236-460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2009 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer