Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC (GIS)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
78.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INTELIGIS SRL
Anunt de atribuire numarul 14380/19.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13844
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel.0251408277, Email: [email protected], Fax: 0251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC (GIS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Loc.Pielesti, Malu Mare, Isalnita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui Sistem Informational Geografic la nivel judetean
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72320000-4 - Servicii de baze de date (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
78, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
FINANCIAR
60%
Descriere:
2.
TEHNIC
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 107 Denumirea: Sistem Informational Geografic
V.1) Data atribuirii contractului 9/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INTELIGIS SRL
Adresa postala: str. General Magheru, nr.25, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240134, Romania, Tel.0250735362, Fax: 0250736421
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84034.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bdul Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Adm.Publica, Secretariat
Adresa postala: Str. Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200732, Romania, Tel.0251408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2007 08:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer