Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem Integrat de Arhiva Electronica, Management al Documentelor si Imbunatatirea Calitatii Serviciilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.054.690 RON

Castigatorul Licitatiei: NOVENSYS DYNAMICS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137100/06.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131399
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10086, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, ,Tel. +40 214301925, In atentia: Iancu Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 0213165577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem Integrat de Arhiva Electronica, Management al Documentelor si Imbunatatirea Calitatii Serviciilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Directia Generala de Pasapoarte, Strada Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal: 010436
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unei solutii care sa asigure: ?digitizarea arhivei existente, licentiata pentru cel putin 100 de utilizatori, si cresterea corespunzatoare a licentierii sistemelor existente din cadrul sistemului ePass (securitate, administrare utilizatori, administare si monitorizare aplicatii, echipamentesi gestiune a documentelor);? circulatia documentelor si a informatiilor in vederea valorificarii, solutionarii, aprobarii sau modificarii acestora;? stocarea si regasirea lor, cu facilitatea conectarii la alte sisteme informatice sau dispozitive electronice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 054, 690.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S129-214350din07.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1938059 Denumirea: Sistem integrat de arhiva electronica , management al docuumentelor si imbunatatirea calitatii servi
V.1) Data atribuirii contractului 20.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOVENSYS DYNAMICS S.R.L.
Adresa postala: SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Tel. 031-2281000, Email: [email protected], Fax: 031-2281001, Adresa internet (URL): www.novensys.com
NOVENSYS CORPORATION S.R.L.
Adresa postala: Splaiul Unirii nr. 313, Etaj 1-3, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Tel. 031-2281000, Email: [email protected], Fax: 031-2281001, Adresa internet (URL): www.novensys.com
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: sect.1, str.. Nicolae Titulescu, nr.4-8, cladirea America House, Aripile de Vest si Est, etaj 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011141, Romania, Tel. +4021 40 10 301, Email: [email protected], Fax: +4021 40 10 272
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. MOLIERE, Nr.8A, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011964, Romania, Tel. +40 0317101682, Email: [email protected], Fax: +40 0317101680, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9239480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9054690.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FSE - POSDCA 2007 ? 2013, Axa prioritara: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare, Domeniul de interventie (DMI): Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, Operatiunea: Implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciiloor publice.
VI.2) Alte informatii
Contractul a fost incheiat cu asocierea formata din SC Novensys Dinamics (liderer al asocierii)-SC Novensys Corporation, SC Ericsson Telecomunications Romania- SC Quality Business SolutionsIn cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 213037080, Email: [email protected], Fax: +40 213112052
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer