Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana, Cut, Cilnic, Spring, Dostat si a localitatii Rahau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
257.580 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TAHAL ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 16194/25.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 11533
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel.0258-813380, 0258-811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0258-813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana, Cut, Cilnic, Spring, Dostat si a localitatii Rahau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: judetul Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea documentatiei complete : proiectare (faze SF+PT+DE+ documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, studii de teren (topo+geo), Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertelor aferente obiectivului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
257, 580RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
rezistenta si stab la sarc. statice, dinamice si seismice
20%
Descriere:
2.
solutii tehnologice propuse
35%
Descriere:
3.
siguranta in exploatare
15%
Descriere:
4.
sanatatea oamenilor si protectia mediului
10%
Descriere:
5.
costul estimativ al lucrarii
10%
Descriere:
6.
durata de serviciu estimata
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9524 Denumirea: Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana, Cut, Cilnic, Spring, Dostat si a
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TAHAL ROMANIA SRL
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr.1-3 etaj 3 ap.301-304, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel.021-2102558, Fax: 021-2110896
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 405000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 257580.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Alba
Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr.24, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania, Tel.0258/811184, Email: [email protected], Fax: 0258/811114, Adresa internet (URL): wwwjust.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios Consiliul judetean Alba
Adresa postala: P-ta. I.I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/813380, Email: [email protected], Fax: 0258/812694, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2007 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer