Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, BREBU-ALUNIS,VARBILAU-SLANIC, JUDET PRAHOVA, FAZE PROIECTARE SF+PT+PAC+DDE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
400.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSPROIECT SA
Anunt de atribuire numarul 24186/13.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 24465
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BREBU (PRIMARIA BREBU)
Adresa postala: BREBU, SAT MANASTIREI, NR. 802, Localitatea: Brebu, Cod postal: 107100, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Laurentiu Bogdan, Tel.0244357521, Email: [email protected], Fax: 0244358041
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, BREBU-ALUNIS, VARBILAU-SLANIC, JUDET PRAHOVA, FAZE PROIECTARE SF+PT+PAC+DDE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistem microzonal de alimentare cu apa potabila Brebu-Alunis-Varbilau-Slanic, jud. Prahova, faza proiectare SF+PT+PAC+DDE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
400, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
80%
Descriere:
2.
Termen de predare proiect
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5736/15.10.2007 Denumirea: PROIECTARE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSPROIECT SA
Adresa postala: STR MARAMURES NR.12, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Tel.0244/541861, Fax: 0244/525419
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5736/15.10.2007 Denumirea: PROIECTARE SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE CU APA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSPROIECT SA
Adresa postala: STR MARAMURES NR.12, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Tel.0244/541861, Fax: 0244/525419
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5736/15.10.2007 Denumirea: PROIECTARE SISTEM MICROZONAL ALIMENTARE CU APA
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSPROIECT SA
Adresa postala: STR MARAMURES NR 12, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100143, Romania, Tel.0244/541861, Fax: 0244/525419
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.CNCT.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA, NR. 4., Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRAREA LOCALA
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.2-4, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2008 20:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer