Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sistem radiotransmisie-receptie pentru voce si apel numeric selectiv in unde medii si scurte (Sistem MF si HF A2 GMDSS)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
478.885 RON

Castigatorul Licitatiei: CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82389/19.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66985
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII NAVALERADIONAV S.A.
Adresa postala: Str.Ecluzei Nr.3, Localitatea: Agigea, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Birou achizitii publice, Tel.0241 602 784, In atentia: Alexandru Vacarescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241 602 789, Adresa internet (URL): www.radionav.ro ; www.constanta-radio.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Sistem radiotransmisie-receptie pentru voce si apel numeric selectiv in unde medii si scurte (SistemMF siHF A2 GMDSS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: C.N.R.N. Radionav S.A.
1.Centrul deRadioemisie: Agigea Str. Ecluzei Nr3, 900900 Jud Constanta2.Centrul de Radioreceptie: Cumpana, Str.Antenelor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente sistem Radiotransmisie-receptie pentru voce si apelul selectiv numeric (DSC) in unde medii si scurte - MF/HF, la Centrul de Radio-receptie Cumpana si Centrul de Radio-emisie Agigea, pentru modernizarea sistemului integrat de comunicatii GMDSS la Statia Romana de Coasta RADIONAV S.A.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32000000-3 - Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)
32230000-4-Aparate de emisie radio cu aparate de receptie (Rev.2)
32573000-0-Sistem de control al comunicatiilor (Rev.2)
48510000-6-Pachete software de comunicatii (Rev.2)
51321000-8-Servicii de instalare de emitatoare radio (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
478, 884.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar 4 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 555 Denumirea: Sistem radiotransmisie receptie pentru voce si apel numeric selectiv in unde medii si scurte
V.1) Data atribuirii contractului 8/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.
Adresa postala: B-dul Poligrafiei, nr. 3A, Etaj 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013704, Romania, Tel.021/3116850, Email: [email protected], Fax: 021/3116853, Adresa internet (URL): www.csr.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 478991.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 478884.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3118090, Email: [email protected], Fax: 021-3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. Traian 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/616003, Email: [email protected], Fax: 0241/616003, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=36
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: Str Ecluzei Nr.3, Localitatea: Agigea, Cod postal: 900900, Romania, Tel.0241 602 785, Email: [email protected], Fax: 0241 602 789, Adresa internet (URL): www.constanta-radio.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2009 17:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer